Individuelle samtaler

Ved det individuelle samtaleforløb er du alene med terapeuten. Vi arbejder med de problemstillinger, du aktuelt er optaget af.

Hvis én i familien har et problem, har hele familien et problem. Familiemedlemmer kan være hinandens bedste terapeuter. Den fælles indsats gør en forskel. Derfor anbefaler jeg ofte, at partneren/netværket inddrages.

Der kan sagtens være tale om en kombination af individuelle samtaler, par- og familiesamtaler. Det afhænger af ønsker og behov

Parterapi

Ligesom bilen har brug for et serviceeftersyn nu og da, kan det også være en god idé at få parforholdet set efter i sømmene. Forholdet kan blive styrket, og det kan på længere sigt forebygge skilsmisser og samlivsophævelser.

Det er ganske naturligt, at man efter at den første forelskelse har lagt sig, og det er blevet hverdag, bliver frustreret over at se sider hos partneren, som man ikke bryder sig om, og som man har svært ved at håndtere. At kunne opleve at det netop er éns store udfordring at tackle denne problematik, ja, det kræver sin mand/kvinde.

Det sprog vi bruger over for hinanden i hverdagen har ofte utilsigtede negative virkninger på vores indbyrdes relationer.
Vi kommer til at sætte fokus på det enkelte individ frem for relationer.
Vi kommer til at sætte fokus på årsagsforklaringer frem for en fælles forståelse.
Vi kommer til at placere skyld frem for at give udtryk for anerkendelse, respekt og værdighed.

Skilsmisse 

Man kan ikke gå ud af et tæt forhold og så bare sige ”hej…” 

Det er vigtigt at sige ordentligt farvel til hinanden. Gør vi ikke det, binder vi en masse smertelige følelser og forhindrer et ordentligt engagement i det nye. 

Er der børn i forholdet, er det væsentligt at gennemføre bruddet på en for barnet så skånsom måde som muligt. 

Jo mere man over for sine børn tør dele sin sorg over, at det endte med skilsmisse, jo mindre vil barnet opleve sig selv som en ting, man bare kan gå fra. 

 
Stedfamilier 

Når man går ind i et forhold igen efter et dødsfald eller en skilsmisse, gør man det naturligvis med en forhåbning om, at det nye ægteskab bliver lige så godt eller bedre end det tidligere. Men sådan går det ikke altid. Realiteterne ser ofte anderledes ud end vore drømme, og måske står vi efter en tid og trækker opgivende på skuldrene: Åh nej, mislykket igen. 

Vore forventninger til sted-familien svarer mange gange til vore forventninger til den biologiske eller traditionelle familie. Og gør de det, får vi højst sandsynligt problemer. En sted-familie er ikke nødvendigvis bedre eller ringere end en traditionel familie – men den er anderledes. 

Det kræver en særlig indsigt at skabe et godt fundament for en sted-familie. Et af sted-familiens mest markante kendetegn er, at den bygger på tab og bristede drømme – den voksne har mistet en partner, barnet har mistet en far eller mor, et hjem er gået i opløsning. Har børnene i en periode boet alene med en forælder, ja, så vil de naturligt føle tab af privilegier, når en ny voksen kommer ind i billedet. 

Hvis en sted-familie skal kunne fungere, så må alle tages med på råd. Man må være opmærksom på de savn hver enkelt føler, og man må kunne tale åbent om dem. I et team-arbejde må man sammen sætte de mål, der er realistiske at arbejde hen imod, for at projekt: sted-familie kan lykkes.

Forældresamtaler

Hvis éns barn ikke trives, skal der så tidligt som muligt gøres en indsats, så barnet kommer i optimal trivsel. For barnet er forældrene de vigtigste voksne.
Ved forældresamtalen giver jeg i samarbejde med jer forældre mit bud på, hvilket forløb der vil være det bedste for jer og jeres barn/børn.
Jeg kunne anbefale:

 • Et individuelt forløb for barnet hos en børnepsykolog
 • Et samtaleforløb med jer forældre 
 • Et forløb for både forældre og barn
Familiesamtaler

Her deltager både forældre og børn i samtalen

Netværkssamtaler

Udover biologiske forældrene er deltagerne de betydningsfulde voksne i barnets netværk.
Det kan være stedforældre, bedsteforældre, pædagoger og lærere

Arbejdsgrundlag

Som psykolog har jeg den brede teoretiske viden, som gør det muligt at se nuanceret og differentieret på forskelligartede problemstillinger. Jeg bekender mig ikke til en bestemt terapiform eller arbejdsmetode, men vurderer i hvert enkelt tilfælde, hvilken tilgang der er mest hensigtsmæssig. 

Det er mit ønske at planlægge et forløb, der passer til brugeren, frem for at få brugeren til at passe til mit tilbud. 

Formålet med psykoterapien er, at brugeren opnår øget autonomi og udvidelse af personlige muligheder og får det bedre psykisk og socialt. 

Jeg har 30 års erfaring med behandling, undervisning, rådgivning, vejledning og supervision. 

Jeg har egenterapeutisk erfaring – såvel fra gruppe som individuelt. 

Mit grundsyn er præget af elementer som: ligeværd, relation, udvikling og proces. 

Jeg forstår menneskets vilkår som

 • at et menneske altid er i relation til andre 
 • at alle mennesker er ligeværdige 
 • at udvikling altid er mulig 
 • at processen er nøglen til udvikling

 

Det er min grundholdning, 

 • at jeg bedst kan hjælpe det enkelte menneske, ved at familien/netværket er inddraget. 
 • at mennesket gør det bedste, han/hun har lært, og at alle har deres gode grunde til at gøre, som de gør 
 • at jeg ikke er eksperten, der kan løse folks problemer, men at jeg kan være med til at fremme helbredende processer for den enkelte/familien 
 • at vi mennesker er historie, og at det er godt for os at dele vores historie med andre 

 

Grundlæggende er jeg nysgerrig over for, hvordan du ser verden, og hvad der har betydning for dig 

Jeg spørger ikke, hvorfor gør du dét, men i stedet: hvordan gør du det, hvordan giver det mening for dig, hvordan får du det bedste ud af det, og hvad kan og vil du ændre på? 

Jeg ser kontakten (awareness, mindfuldness) med én selv og med andre som grundlaget for vækst 

Jeg tror, det er svært at ændre grundlæggende mønstre, men at det er muligt at ændre måden at tackle dem på.

Samtaleforløb

Der tilstræbes kort ventetid. 

Jeg er ikke tilsluttet Sygesikringsordningen, hvorfor der ikke kan opnås tilskud herfra. 

Tilskud fra ”Danmark” er muligt. 

Forsikringsdækning er mulig. 

Brugervejledning: 
 • Jeg fører journal over dit forløb. Oplysningerne er til internt brug, og de bliver opbevaret under betryggende forhold. Jeg har opbevaringspligt i fem år.
  Som psykolog har jeg tavshedspligt. Der vil således hverken blive givet informationer til pårørende, din læge eller andre offentlige institutioner.
 • Under et længere terapiforløb skal du forvente en personlig udvikling, der betyder, at du kan opleve at blive følelsesmæssig berørt på forskellig måde. Du må regne med, at dét at arbejde terapeutisk med sig selv, kan være smertefuldt, nogle gange angstfyldt og hårdt arbejde. At komme til aftalerne – selv om du har det dårligt – kan være et godt udgangspunkt for forløbet.
 • Det er dig der afgør, hvor mange ringe, du vil have pillet af løget. Har du en konkret problematik du vil have arbejdet med, kan vi koncentrere os om den. Jeg er ikke arkæolog og kan sagtens forholde mig til nutiden. Vigtigt for mig er det, at du efter hver samtale har noget med hjem, som du har mulighed for at bearbejde/afprøve i hverdagen. Det er med håndværkere som med psykologer – der er nogen du matcher bedre end andre. Kan jeg ikke give dig dét, du mener at have brug for fra en psykoterapeut, guider jeg dig gerne videre til en anden.  

Om mig

Psykolog, familieterapeut og socialrådgiver.

Mange års erfaring i at arbejde med: 

 • Børn, unge, voksne og ældre 
 • Parterapi 
 • Terapi med hele familien 
 • Individuel terapi 
 • Gruppeterapi 
 • Undervisning – herunder psykoeducation
 • Opdragelse/inddragelse 
 • Livskriser/selvudvikling 
 • Stress/udbrændthed 
 • Misbrugsproblematikker af alle slags 
 • Kommunikation 
 • Tab, sorg og krise 
 • Angst
 • Supervision  

 

Jeg har i mange år haft psykologpraksis i Odense.

Jeg har senest arbejdet i 9 år som skolepsykolog på Pædagogisk psykologisk Rådgivning i Svendborg. Her har jeg bl.a. haft forældregrupper og grupper for børn og unge med angst, hvor jeg har arbejdet ud fra Cool Kids konceptet. 

Jeg har udover at deltage i talrige kurser og uddannelser inden for psykoterapi og supervision – bl.a. gestaltterapi, kognitiv terapi, systemisk terapi – også gennemgået det tre-årige træningsforløb i Oplevelsesorienteret Familieterapi ved Kempler Instituttet.

Jeg har i mange år været beskæftiget indenfor misbrugsområdet – alkohol, mad, spil og stoffer.

Priser

Klinikken har følgende priser 
 • Individuelle samtaler 60 min. kr. 900 
 • Parterapi/familiesamtaler 60 min. kr. 900
 • Netværkssamtaler 90 min kr. 1200 
Afregning sker forud for konsultation eller umiddelbart efter. Du kan betale via pengeoverførsel til registreringsnr. 6869, kontonr. 1036997, Nordfyns Bank. Du kan også betale med MobilePay og naturligvis også med kontanter. 
 
Regler for aflysning
Som udgangspunkt ligger en aftale/et aftaleforløb fast. I tilfælde af sygdom skal du ringe afbud på telefon 27519888 (læg evt. besked) indtil kl. 16 dagen før den aftalte konsultation, så tiden kan tilbydes videre. Ved senere afbud afregnes den aftalte konsultationspris.  

Forløbet 
Jeg tilbyder én eller flere samtaler til enkeltpersoner/par/familier, der er i krise eller af andre grunde ønsker psykoterapeutisk bistand.
Forløbets længde og intervallerne mellem samtalerne vil afhænge af den givne problematik. Det er noget vi sammen finder ud af.

KONTAKT

Psykolog
Annemerete Kelstrup
Skeltoften 7
4400 Kalundborg

tlf: 2751 9888

Her kan du sende en e-mail til mig.
Skriv gerne hvad din henvendelse drejer sig, og hvis du oplyser dit telefonnummer ringer jeg til dig.